Rozpis závodu

7. Jihomoravská liga
Závodu systému Ranking s koeficientem 1.00, kód 090606076

Pořádající orgán: Jihomoravská oblast ČSOB
Pořádající subjekt: KOB Start Blansko
Datum: 6.6.2009
Centrum: Jedovnice - kemp Olšovec (východní část)
Prezentace: 9:00 - 10:00 v centru závodu
Typ závodu: Klasická trať, předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JMO, bod 3.4
Vypsané kategorie: HDR, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55
D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55
P (Příchozí 3km)
Přihlášky: pomocí přihláškového systému http://www.obhana.cz/prihlasky.asp do 30.5.2009
Vklady: žactvo, HDR 30Kč
ostatní 60Kč
Dohlášky do 3.6.2009 zvýšené o 50%!
Dohlášky při prezentaci za dvojnásobné startovné!
Zvýšené startovné se netýká kategorie příchozích
Start: 000 - 10:30
Vzdálenosti: Centrum - Start do 500m
Centrum - Cíl do 500m
Mapa: Jedlová - 1 : 15 000, e5m
Mapovali - Zelinka, Rajnošek
mapy nebudou vodovzdorně upraveny
Terén: Středoevropský s množstvím vegetačních detailů
Informace: http://090606.sbk-ob.com/
Upozornění: Závod se běží s elektronickým razícím systémem SPORTident
Půjčovné SI čipu je 10Kč.
Po neregistrovaných závodnících bude požadována záloha 750Kč!
Funkcionáři závodu: Jan Urban - Ředitel závodu
Soňa Beržinská - Hlavní rozhodčí
Zdeněk Kolařík, Soňa Beržinská - Stavitelé tratí


Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti a
Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti.
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Jihomoravské oblasti dne 30.4.2009.


© xob 2009